SafeNetwork открий новия интернет

Клиентът

Точно както не е нужно да управлявате уеб сървър, за да използвате мрежата, не е нужно да управлявате и Трезор, за да имате достъп до SAFE мрежата.

Обикновените потребители взаимодействат с мрежата чрез клиента. Това е част от софутера, който в момента е вграден в Peruse браузъра, който позволява да се осъществеюи сигурна връзка с Трезорите, които изграждат SAFE мрежата, докато се скриват IP адресите на потребителите от самата мрежа.

Всеки потребител (дори да не е влязъл в системата) е способен да изисква (GET) безплатно данни от мрежата. Например, потребителите могат да сърфират в safe://сайт или да свалят песен или филм, публикувани като публични, и това няма да им струва нищо.

Само когато потребителят иска да съхранява (PUT) данни в мрежата, тогава е нужен акаунт с малко количество Safecoin в него.

Кажи ми повече (линкове за кликване)
На прага на автономните мрежи (Enterprise Networking Planet)
Автономни мрежи (MaidSafe whitepaper)
Внедряване на Хранилище в SAFE мрежата (Github)
OSI модел на мрежовите слоеве (Wikipedia)
Клиентска библиотека на SAFE (Github)
Peruse браузър (Github)