SafeNetwork открий новия интернет

Въведение

Трезор, който се присъединява към мрежата, изисква IP адресите на другите Трезори, за да се свърже към тях. За тази цел MaidSafe предоставя малък брой свързващи /bootstrap/ сървъри. Това са свързани с интернет машини, които движат софутера на Трезора. Публичните ключове на свързващите сървърите са кодирани в бинарния код на Трезора, което означава, че всички комуникации се кодират от самото начало.

Точно както на децата не им се позволява да гласуват на избори, така и един възел (Трезор) не може да гласува за мрежови събития – като например присъединяването на нов член или съхраняването на къс информация, или разделяне на Секция и сливания – докато не се докаже, че е надежден (Доказателство на ресурса/ Proof of Resource). Един възел печели доверие чрез преместване от Секция в Секция и когато действа надеждно, всеки път се повишава неговата възраст с 1. След като вече е сред най-старите в неговата група (по отношение на възраст), може да му се дадат права за гласуване. Подтикването възлите да се докажат по този начин е важна мярка за сигурност.

Един Трезор се свързва с другите Трезори чрез така нареченият „кръст”/Crust/ слой, изпращайки съобщение, че иска да се присъедини към мрежата. Една група от Трезори, които имат отворено място могат да достигнат до консенсус и да позволят на новия Трезор да се присъедини към групата. В този случай Трезорите ще изпратят запитване за Доказателство на ресурса, при което новия Трезор трябва да докаже, че може да предостави определено количество трафик и капацитет на процесора.

Ако новия Трезор успешно премине теста за Доказване на ресурса, групата ще му даде адрес от мрежата в рамките на тяхната Секция и ще стане член с ниска „възраст на възела”, което означава, че все още няма права за гласуване и подлежи на преместване към друга Секция във всеки един момент (разбъркване/churn).

Възрастта на възела и разбъркването правят набелязването за атака на определена Секция върху SAFE мрежата близко до невъзможното.

Пътят на един Трезор към развитие. Трезорът трябва да се докаже в редица секции преди да има шанс да получи права за гласуване като Старейшина на Секция.
Когато един възел напусне групата, той се изпраща на случаен принцип в друга Секция на мрежата, т.е. дава му се нов случаен XOR адрес. Ако групата, която управлява тази нова Секция достигне пълен консенсус за това действие, Трезорът ще се присъедини и неговата възраст ще нарасне с 1.

Възрастта на възела е експоненциална функция. Новите Трезори е по-вероятно да бъдат преместени в нова Секция (и това да увеличи тяхната възраст) отколкото по-старите и по-надеждните възли. Трезорите трябва да докажат своята стойност (CPU, трафик, надеждност) пред другите, за да могат да спечелят доверие. Ако това доверие се изгуби, то трябва да бъде спечелено отново. След като веднъж един Трезор достигне до определена Възраст на възела, той може да гласува за събитията в мрежата. Тъй като новите Трезори трябва да доказват своята стойност в различни Секции преди да могат да гласуват, набелязването на определена Секция на SAFE мрежата от атакуващ е почти невъзможно. Затова Възрастта на възела и разбъркването са жизненоважни защитни характеристики.

Само най-надеждните Трезори в Секция, тези Трезори с най-голяма Възраст на възела, имат право на глас. Тези Трезори се наричат Старейшини. Другите Трезори в Секцията просто получават информация за техните решения.

Следва Основни понятия