SafeNetwork открий новия интернет

Двете страни на мрежата – Клиенти и Трезори

Мрежата SAFE може да се разглежда като защитен, кодиран слой, който се намира на върха на настоящия интернет, позволявайки съхранението и работата в мрежа на автономни данни чрез заместване на три от седемте мрежови слоя на OSI. Тя има два основни компонента: Трезори (Хранилища ) и Клиенти.
SAFE мрежата се състои от машините на нейните потребители, свързани заедно от софтуер.

Има два основни вида възли: Клиенти и Трезори. Клиентският софтуер позволява на потребителите да имат достъп до мрежата, докато Трезорите предоставят съхранение, маршрутизиране и сигурност на данните и начин на печелене на Safecoin валута. Един компютър може да бъде и двата вида възела по едно и също време.

Ядрото на SAFE мрежата е образувано от възли, наречени Трезори. Трезорите са програми, които хората (фермерите) управляват на своите компютри, свързвайки устройствата към всеки друг използващ съществуващ протокол като например TCP UDP и pTP. Трезорите позволяват на потребителите да разрешат на SAFE мрежата да съхранява данни на техните устройства, потенциално печелейки Safecoin валута когато правят това (виж глава 7). Трезорите също така управляват данните и маршрутизирането им из мрежата, предаването на съобщения и подсигуряват валидността на събития, възникващи в мрежата.

Трезори – възлите, които изграждат SAFE мрежата се наричат Трезори. Състоят се от софтуер, който върви върху устройствата на потребителите и комуникира с другите Трезори. Трезорите също така съхраняват данни във формата на криптирани парчета, срещу което те могат да печелят Safecoin чрез фермерство, когато се свалят тези данни от други потребители.

Клиент – програма, която позволява на потребителите да се свързват към мрежата и да се възползват от нейните услуги. Понастоящем това се осъществява чрез Peruse браузъра.

Peruse – браузър за сърфиране в SAFE мрежата.
Фермерство – действието, чрез което се печелят Safecoin чрез предоставянето на капацитет за съхранение, изчисления и интернет трафик, които изграждат мрежата.

Safecoin – валутата на SAFE мрежата, която се печели чрез съхраняване на данни, харчи се за закупуване на място в мрежата и подлежи на размяна между потребителите на мрежата като дигитален кеш.

Следва Трезор