SafeNetwork открий новия интернет

Дедупликация на данните

Дедупликация на данните /Data deduplication/ е уникална характеристика на SAFE мрежата, която се постига чрез процеса на само-криптиране (виж глава 6). Два идентични къса ще имат същата хеш стойност и затова само една от тях е нужно да се съхранява върху мрежата. Бинарните данни и други видове файлове са добри кандидати за съхраняване в мрежата като Непроменими данни. Видовете Непроменими данни се кешират от клиентите и намирането на един и същи файл може да стане по-бързо.