SafeNetwork открий новия интернет

Какво е SAFE-Fleming?

Мрежа, която уважава използващите я

SAFE мрежата е проект със софтуер с отворен код, който е създаден да бъде алтернативен Интернет с фокус върху поверителността, безопасността и свободата в основата си .

Мрежата има множество компоненти. На най-ниското абстрактно ниво лежи Кръст (Crust), комуникационен слой, който позволява на всеки два компютъра да се свържат един с друг през домашните си рутери с криптиране от край до край. На много по високо ниво Удостоверителя е програма, чрез която потребителя се свързва към децентрализираната, без нужда от позволение мрежа и без паролата и частния ключ на потребителя да напускат собствената му машина (компютър/смартфон). Между тези две абстрактни нива има множество други компоненти, които изграждат пълния дизайн на SAFE мрежата.

Изграждаме всяко от тези нива (вижте Github страницата ни за пълен списък) и всеки компонент приближава различно ниво на завършеност. Интегрирани за първи път заедно преди година те създадоха работеща мрежа представена под името Версията на Удостоверителя (наричана още Алфа 2) на SAFE Network.

Рутинг нивото

Ако погледнем в задния слой мрежата има две основни функционалности:

  • потребителя може да съхранява информация публично или частно;
  • потребителя може да сваля всяка публична информация от Мрежата или всяка частна информация, която притежава.

За да се използват функционалностите се използва софтуер – например SAFE Уеб Браузерът – който комуникира със SAFE Мрежата чрез различни API-та (Приложно-програмен интерфейс).

В сърцето на мрежата лежи Рутинг нивото. Погледната от това ниво мрежата започва като неструктурирана група от компютри, които са свързани един с друг чрез Crust. Всеки компютър използва Рутинг кода за да се свърже към други компютри, да прецени каква информация да сподели с тях и при какви условия. По този начин се създава Мрежа от групата компютри стартирали Рутинг софтуера и изпълняващи тези две основни функционалности описани по горе.

Следващата голяма стъпка: децентрализирана без нужда от позволение мрежа

Алфа 2 мрежата се нарича алфа софтуер (обратното на стабилна версия), защото критичен елемент от дизайна все още липсва: работа без нужда от нечие позволение. Поради тази причина настоящата алфа версия на мрежата работи върху група компютри притежавани от MaidSafe, компанията която разработва SAFE Мрежата.

Това е само спирка по пътя към финалната мрежа. По дизайн SAFE Мрежата е децентрализирана мрежа, която работи върху мястото и интернет свързаността на потребителите си. Потребителите предоставят ресурси на мрежата, като използват софтуер наречен Трезор, който е софтуер използван за свързване на компютъра ви към компютрите на другите, чрез протоколите, които изграждат мрежата.

Идейната причина за избора на този децентрализиран подход е проста: по този начин никое правителство, предприятие или човек не може да събира информация за потребителите без тяхно съгласие. Това е рязък контраст със стария интернет, където повечето информация на потребителите е събрана в дата центрове, контролирани от няколко огромни корпорации.

И защото всеки потребител може да включи Трезор анонимно не може да очакваме честно поведение от всеки участник. Всъщност е сигурно, че процент от потребителите на всяка успешна мрежа ще бъдат злонамерени актьори опитващи се да счупят части от мрежата за да се облагодетелстват. Този прост факт поставя техническо предизвикателство, което трябва да бъде решено: как може да вярваш на мрежа, в която не можеш да вярваш на никои конкретен участник?

Част от отговора: консенсус

Един ключов начин за постигане на доверие от група компютри, на които не може да се вярва е чрез използването на поставящ в ред консенсус протокол. Съгласието за реда по който събитията са се случили в мрежата е ключа. Това позволява на всички компютри да взимат последователни решения за това какви действия да се предприемат и кога да се предприемат.

Без лукса на група доверени компютри или предположението за времето необходимо на съобщенията да бъдат предадени по мрежата, ефективното постигане на съгласие между компютрите е труден математически проблем. Името на тази категория проблеми е ABFT, или Асинхронна византийска толерантност (Asynchronous Byzantine Fault Tolerance).

През май 2018, рутинг екипът на Maidsafe представи нашето решение на ABFT проблемът: PARSEC (Протокол за Асинхронен, Надежден, Сигурен и Ефективен Консенсус).
От тогава усилено работим върху програмния код, който следва тази група от математически правила. Не само, че това покрива случаите на употреба описани в документацията (White Paper), но успяхме да разширим употребата на кода и в други области, които са критични в практиката (като идентифицирането и справянето със злонамерени компютри в мрежата).
Достигнали сме до момента, в който може да интегрираме PARSEC в останалия рутинг код, с няколко малко останали неща за до оправяне.

Стигнахме ли вече?

В началото на 2018 година консенсуса беше един от най-големите въпросителни в дизайна на SAFE Network. И сега когато този проблем е решен, въпросът е: “какво следва?” и колко време остава докато може да тествате следващата версия на SAFE Network?
Добре дошли в SAFE-Fleming.

Дизайна на Рутинг нивото в мрежата се подобрява постепенно от началото на идеята за SAFE Network преди 12 години. Множество елементи на дизайна бяха представени и обсъждани чрез нашия RFC (Заявка за Коментар) процес. Някои от тях вече са готови и включени в настоящата Алфа 2 версия.

Но със SAFE-Fleming идва времето за въвеждането на всички характеристики на една напълно функционална без нужда от позволение децентрализирана мрежа.

Не бързайте толкова!

Почти сме там. Но преди да се впуснем във въвеждането на множество дизайнерски елементи, които създадохме през годините, използваме времето разумно за да погледнем дизайна на мрежата като цяло. Искаме да се уверим, че всички елементи си пасват добре и могат да се справят с най-лошите обстоятелства, когато мрежата бъде пусната финално.

Тази работа дава възможност на екипа да развие нови гледни точки за дизайна на рутинг нивото. Смятаме да представим тези гледни точки пред общността в серия от статии като тази. Една от целите ни е да разпалим множество интересни обсъждания в SAFE общността и да постигнем заедно максималното възможното подобряване на дизайна на мрежата.

Следва продължение…