SafeNetwork открий новия интернет

Кеширане

SAFE също така има и характеристика, наречена Opportunistic Caching /опортюнистично кеширане/, при която повече копия на популярните данни се създават по-близо до мястото, където е направена заявката, така че популярните уебсайтове и други информационни канали всъщност ще се ускорят когато имат повече посетители, вместо да се забавят, както това се случва днес в уеб пространството.