SafeNetwork открий новия интернет

Клиентски мениджър

Трезорите, които формират SAFE мрежата имат различни функции за изпълнение. Те насочват и съхраняват късове данни. Те криптографски проверяват съобщенията и се разделят на нови групи или се сливат отново, ако тяхната група стане прекалено малка. Те също така поемат и по дефиниращи роли, които се наричат персонажи.

Клиентски мениджър

Персонажът Клиентски мениджър държи акаунта на всеки Клиент, който е близо до него в пространството на мрежовите адреси – т.e. в неговия Сектор. Всеки клиентски акаунт се управлява от около осем Трезора.

Акаунта на Клиента съдържа детайли за броя късове от данни, които са съхранени върху мрежата от този Клиент и колко нови късове могат още да се качат. Ако акаунта на Клиента показва, че не могат да се качват повече късове върху мрежата (заради недостатъчно Safecoin), Клиентският мениджър на този Клиент отказва всякакви допълнителни запитвания за качване /PUT/, отговаряйки с изписване на грешка LowBalance /нисък баланс/.

Клиентите могат да получат информация за баланса на сметката си като изпратят специфично запитване към техните Клиентски мениджъри (запитване GetAccountlnfo /получаване на информация за акаунта/).

Клиентският акаунт в SAFE мрежата е напълно различен от Gmail или Facebook акаунта, тъй като не е свързан към никаква идентичност. Клиентските мениджъри знаят какъв е баланса на Клиента, но за тях той е просто адрес в мрежата. Те не знаят IP адреса на Клиента, нито имат информация за потребителското име, публичната идентичност или нещо друго, което може да свърже Клиента с определен човек.