SafeNetwork открий новия интернет

Мениджър на данни

Персонажът Мениджър на данни, управлява хранилище за късове, в който се съхраняват късове данни и той е отговорен само за тези късове, които се намират в неговия Сектор. Не всеки Мениджър на данни в даден Сектор задължително държи едно такова парче, но всеки е наясно кой партньор го държи.

Tell me more (линкове за кликване)
Мениджър на данни – консенсус без блокчейн (MaidSafe блог)

Въведение и технически преглед на SAFE консенсуса (MaidSafe блог)

Safe Трезор (Github repository)