SafeNetwork открий новия интернет

Многослойно криптиране

SAFE мрежата използва няколко слоя на криптиране, за да защити анонимността и поверителността на потребителя. Няколко допълнителни слоя се активират, когато хората използват директни съобщения или създават публичен профил. Мрежата е проектирана да бъде с „нулево знание” дори до такава степен, че Фермерите не мога да разберат кои късове от кой файл съхраняват те – дори това да е техен собствен файл. Като се използват множество нива на криптиране и като скриват идентичността на своите потребители след първата връзка, SAFE мрежата предоставя платформа за приложения, която е не само изключително сигурна, но и проектирана да е анонимна.

Tell me more (линкове за кликване)
Свръзване към крипто библиотека Sodium Крипто 101
Само-криптиране – данни, които сами се криптират, от само себе си (MaidSafe)
Само-криптиращи се данни(MaidSafe Whitepaper)
UDP Hole Punching (MaidSafe RFC)