SafeNetwork открий новия интернет

Мрежово файлово съхранение

Данните се запазват като се използва комбинацията Променими данни и Непроменими данни, за да се създаде емулирана файлова система на върха на мрежата, наречена NFS (Network File Storage /мрежово файлово съхранение). NFS съхранява съдържанието на файла като Непроменими данни. След това създава запис в MutableData единицата, с името на файла като ключ за вписването и ImmutableData адрес като стойност на вписването. Файлът може да бъде актуализиран като се качи нов ImmutableData файл и след това се актуализира адреса на файла в MutableData структурата, като се насочи към новия файл.