SafeNetwork открий новия интернет

Напълно автономна мрежа за данни

В основата си, SAFE е една „автономна „мрежа за данни. Това означава, че тя е в състояние да управлява и оптимизира работните товари, маршрутизацията, излишъкът в системата, аутентификацията, контрол на достъпа, и други мрежови задачи и такива за съхранение, без каквато и да е човешка намеса.

За разлика от настоящия интернет, инфраструктурата на SAFE не е дефинирана от група външни сървъри, виртуални машини /Virtual Machines (VMs)/, притежавани места за съхранение и идентифицируеми възли.

За разлика от блокчейните, тя е проектирана да съхранява и управлява данни на живо, а не указатели към данни и да извършва транзакции в реално време. И за разлика от BitTorrent, не разчита на централизирани компоненти в мрежата, за да локализира и проследява файлове.

Промените, до които ще доведе една напълно автономна мрежа, която се грижи за всички аспекти на подсигуряването, управлението и трансфера на данни, се простират надалеч. Няма хора, които да определят цените, няма променящи се конфигурации, които да накарат нещата да проработят, няма данни, които се дърпат на диск, няма как да се излъжат правилата, които управляват възлите абсолютно никаква човешка намеса, освен потребителите, чиято единствена задача е да стартират самоконфигуриращият се, самолекуващ се софтуер, заедно с други потребители, които вършат същото нещо. Мрежата решава какви са цените, наградите, как се защитават данните, комуникациите и изчисленията. Ние през това време може да правим нещо доста по-полезно с времето си!

Няма абсолютно никаква човешка намеса, освен потребителите, които стартират самоконфигуриращият се, самолекуващ се софтуер.

Мрежата SAFE замества три от седемте мрежови слоя на OSI модела за подобряване на сигурността, неприкосновеността и автономността.

Софтуер

слой 7

Приложение

APIs, HTTP, FTP SMTP на високо ниво

слой 6

Представяне

криптиране/декриптиране компресия

Контекст за комуникация между (Принос на MaidSafe)

Слой 5

Сесия

Контролира диалога между компютрите

Контрирала прекъсването и повторното стартиране (Принос на MaidSafe)

слой 4

Транспорт

Позволява трансфера на данни TCP/UDP

Връзките от край до край (Принос на MaidSafe)

слой 3

Мрежа

Свързва хостовете върху различните мрежи IPv4 + IPv6; Маршрутизира пакети данни

Хардуер

слой 2

Линкове с данни

Предоставя връзки между хостовете на същата мрежа (Ethernet MAC адреси)

слой 1

Физически

Електрически + физически спецификации за устройствата

Кабели + Конектори

Следва Двете страни на мрежата – Клиенти и Трезори