SafeNetwork открий новия интернет

Непроменими данни (ImmutableData)

Структурата Непроменими данни може да съхранява само единична стойност. Мрежовия адрес на ImmutableData се извлича от хеша на файловото съдържание. Това означава, че файлът не може да се редактира по никакъв начин след като вече е качен – всяка промяна ще доведе до изменение на хеша. Една ImmutableData единица също е ограничена до 1 Mb, но като се използва картата за данни, може да се следи местоположението на файлове по-големи от 1 Mb, които могат да се разделят на късове и тези късове да се съхраняват като отделни ImmutableData единици.