SafeNetwork открий новия интернет

Обещанието на SAFE мрежата

SAFE мрежата все още е в процес на разработка. Докато много характеристики и функционалности вече са се доказали в тестови условия, други, включително Datachains и Safecoin, тепърва трябва да го направят. Както с всяка иновативна експериментална технология, доказателството „за ястието е като се опита”.

Но да предположим за момент, че мрежата е успешна и широко приета за различни случаи на употреба, включително сърфиране из Интернет, свързване, сигурност на данните, управление на личната информация, медицински досиета и други.

Как би изглеждал свят с работеща SAFE мрежа?

Първо, повечето стратегии за кибер атаки, които са широко разпространени днес, ще приключат. DDoS /атака за отказ на услуга/ няма да работи тъй като мрежата просто ще маршрутизира около засегнатите възли. Вирусите и зловредните софтуери ще са изключително ограничени при дълбокото им проникване. Ransomware няма да събере и един долар. Кибер кинетичните атаки имащи за цел да деактивират националната инфраструктура или да поемат контрол върху автоматично управляван автомобил, ще бъдат изключително трудно осъществими.

Медицинските картони и други лични персонални данни ще са си наши и само наши, да ги споделяме както намерим за уместно.

За потребителите, може да има еднократно вписване към множество услуги. XOR сърфиране с опортюнистично кеширане обещава по-бърза скорост, съхранението на данните ще бъде много по-евтино и мрежата ще предложи по-високи нива на достъпност. За разработчиците, възможността за архитектура на съхранение на един адрес, има потенциала да опрости работата на системния програмист. А дедупликацията на данните ще позволи освен опростяване и спестяване на ресурси.

Сегашните интернет гиганти няма да могат повече да събират нашите данни, без да сме дали разрешение за това, нито пък правителството ще ни наблюдава. Ще има ребалансиране на властта кой да разполага с данните и кой не. Цензурата няма да е възможна и данните няма да може да се трият. За пръв път в човешката история понятието “за вечни времена” ще стане осъществимо.

Тъй като разходите за вписване ще бъдат ниски и достъпът ще бъде неограничен, текущият дебат за неутралността на мрежата ще приключи, и неутралитетът ще е спечелил. Хората на места с нисък или ограничен достъп до информацията ще премахнат тези блокади. Някои могат дори да изкарват прилични доходи, печелейки Safecoin.

Нови бизнес модели на базата на съгласие ще се появят в един свят, където съхранението на данни и работата в мрежата и евентуално изчисленията ще бъдат стока, и светът на информацията ще бъде много по-равнопоставено поле.

Не е ли всичко това малко идеалистично? Да, разбира се, но това е естеството на мечтите. Не всичко ще работи както е планирано и ние ще трябва да устоим на това. Техно-утопизмът е опасно нещо.

Има ги и двете, предвидими и непредвидими последствия от приемането на статуквото и внедряването на всяка нова технология, като не всички ще бъдат положителни.

Въпреки това, там, където се намираме днес и там, накъдето сме се запътили с Интернет на нещата (IoT), нещо от типа на SAFE мрежата е съвсем определено необходимо, за да компенсира неравновесието в силите, и да подсигури бъдещето, задвижвано от данните.

Ще има ребалансиране на властта кой да разполага с данните и кой не.

Следва Напълно автономна мрежа за данни