SafeNetwork открий новия интернет

Основи на Фермерството

Основният стимул за операторите на Трезор да се присъединят към мрежата и да си сътрудничат за постигането на основната цел за сигурно място за съхранение, е възможността да спечелят Safecoin. Идеята зад Safecoin е подобна на тази на Bitcoin: да се гарантира, че кооперативното участие е по-рационален курс на действие, отколкото некооперативното участие. Safecoin може да се харчи в мрежата или да се обменя за други валути. Количеството данни, които потребителят може да съхрани на SAFE мрежата зависи от количеството пари (Safecoin) в акаунта на потребителя.

Когато потребителят на мрежата изисква някакви данни, например да сърфира в уебсайт, се случват няколко неща. Първо, софтуерът на Клиента подава заявка за изискваните късове данни. Това съобщение (заявка GET/получаване/) след това се разпространява по мрежата и когато се намерят тези късове, има конкуренция между Трезорите в тази Секция, кой да го достави на мрежата, където то ще бъде насочено към заявителя. Първия Трезор, който го достави има възможността да бъде възнаграден с един Safecoin. Този процес се описва като Farming Attempt /опит за фермерство/.

Фермерството е процес при който потребителят дава под наем пространство за съхранение на своя компютър и може да спечели Safecoin, валутата на SAFE мрежата. Safecoin може да се харчи в мрежата, например като се качват файлове.

Фермерство – Трезора изпраща късове данни, които съхранява към мрежата и в замяна печели Safecoin.

Опит за фермерство – чрез доставяне на късове данни, когато има заявка за това, Трезора има възможност да спечели Опит за фермерство. Това се осъществява чрез изпращане на валидирана заявка до произволно избран адрес на Safecoin. Ако на този адрес вече съществува Safecoin, която се притежава от някой, Опитът се проваля. Ако там няма Safecoin, се създава такъв и се дава като награда на съответния Трезор, т.е. направен е успешен Опит за фермерство.

Фермерски добив (farming_rate) – променлива, която се използва за привличане или възпиране на фермерството, с цел да се поддържа определено ниво на свободно пространство (около 30 процента от общия капацитет).

MaidSafeCoin – токен на криптовалутата, който ще може да се размеря за Safecoin след като мрежата е активна.
Успешният Опит за фермерство ще бъде възнаграден със заплащане в Safecoin. Възможността за получаване на Опит за фермерство зависи от Фермерския добив, който е променлива и е свързан с количеството налични ресурси за съхранение в мрежата.

Мрежата винаги ще се стреми да поддържа свободно пространство от поне 30 процента от общия капацитет, за да покрива разединяване или прекъсване в определени части на мрежата. Затова, когато свободното пространство падне под 30 процента от общия капацитет, Фермерския добив ще се повиши и повече Опити за фермерство ще бъдат позволявани, което води до спечелване на повече Safecoins. По този начин Фермерите правят повече пари, изпращайки късове данни към мрежата. Това работи и в обратната посока. Когато има прекалено много Фермери, които предоставят място за съхранение, Опитите за фермерство ще намалеят. Това става автоматично и ефектът е, че създава по-голям стимул за фермерите да предоставят място за съхранение, когато общият свободен капацитет е нисък, и по-малко стимул, когато количеството свободното пространство е голямо.

Има по-голям стимул за фермерите да предоставят място за съхранение, когато общият свободен капацитет е нисък, и по-малко стимул, когато количеството свободното пространство е голямо.

Самата мрежа ще се балансира по такъв начин, който е напълно независим от цената на Safecoin. Чрез коригиране на Опита за фермерство според количеството налично свободно пространство на мрежата, данните за съхраняване на потребителите се таксуват на оптимална степен. Докато степента на съхранение е висока (наличното пространство е ниско) потребителите се обезкуражават да съхраняват, помагайки по този начин да се освободи повече пространство. Това динамично ценообразуване ще позволи много конкурентни цени за съхранение на данни.

Всеки, разполагащ с подходящо устройство и достатъчно интернет скорост, е добре дошъл да фермерства и с това да допринася за мрежата – включително и собственици на центрове за данни. За да се минимизира риска от централизация, обаче, използването на огромни фермерски платформи ще бъде икономически неблагоприятно в сравнение с действащите многобройни по-малки възли.

Въпреки че не може да бъде гарантирано, има индикации, че интернет скоростите и капацитета на съхранение ще продължат да нарастват бързо през следващото едно или две десетилетия. Това ще означава, че никога няма да е нужно данните да бъдат изтривани, а цялата информация ще се съхранява безкрайно в обозримото бъдеще.