SafeNetwork открий новия интернет

Основна цел

Основна цел на MaidSafe е потребителите да могат да сърфират, създават и споделят файлове също толкова лесно както го правят в настоящия интернет, но с доста повишена защита на личните данни, сигурност и контрол върху данните им. SAFE мрежата е проектирана така че да е лесна за използване и от разработчиците, като за тях това е просто малък скок от това, което им е познато по отношение на използваните интерфейси за приложения /APIs/. Все пак, онези, които желаят да изпълняват по-сложни задачи на ниво система, ще имат нужда да се разровят по-дълбоко в нейната архитектура. Очевидно има някои големи разлики между традиционната връзка клиент-сървър и децентрализираните системи. Тази глава предоставя кратко въведение по темата.

Следва Секции