SafeNetwork открий новия интернет

Основни понятия

Crust – съкратено от Connected Rust, Crust е софтуерна библиотека, писана на програмен език Rust, за установяване и поддържане на надеждни партньорски /peer-to-peer/ мрежови връзки сред широк обсег от мрежови условия и протоколи.

Доказателство за ресурса – 1. тест, дали Трезора, който иска да се присъедини към мрежата има достатъчно трафик и мощност на процесора. Ако се провали на теста, няма да му бъде позволено да се присъедини. 2. Понякога се правят случайни проверки от управляващите възли, за да се уверят, че Трезора действително поддържа късовете информация, които се предполага, че съхранява. Ако в този случай се провали (като не предостави исканото доказателство) неговата възраст се намалява.

Възраст на възела – мярка за наежеността на един възел (Трезор). След първоначалната връзка, Трезора се мести на случаен принцип от Секция в Секция и изгражда своята репутация или Възраст на възела. След като неговата възраст достигне определена стойност, то може да стане активен участник в решенията на групата.

Churn/разбъркване – действие на Трезори напускащи групата или нови Трезори, които се присъединяват, изисквайки реорганизация на взаимоотношенията и отговорностите. Разбъркването означава, че групите не са статични за дълго.

Старейшина – възел с права за гласуване в неговата секция. Старейшините са просто възлите с най-голяма възраст в Секцията.

Tell me more (линкове за кликване) Обяснение на SAFE мрежата
Въведение и технически преглед на SAFE консенсуса Верига от данни – По-дълбок преглед
Crust- Надеждни p2p мрежови връзки в Rust с NAT traversal Разбиране на разбъркването в партньорските мрежи (Sigcomm, Research paper)