SafeNetwork открий новия интернет

Премахваме посредниците: обещанието на мрежата без нужда от позволение

Погледнете думата “позволение” в речника и ще видите, че произлиза от латинската дума ‘permissio’. Означава да дадеш свободата на някой да направи нещо. С други думи, някой се е съгласил, че ти може да направиш това, което желаеш. Този някой може да е шев, лидер, владетел – който и да е. Но как “позволението” е свързано с Интернет?

Интернет днес е много различен

Първите дни на интернет бяха без нужда от позволение (permissionless). Когато Тим Бърнърс-Лий започва да създава Световната мрежа (World Wide Web) той не е искал позволение от никой. И вратите на интернет оставаха широко отворени – освен ако съзнателно не сте избирали да използвате порталите на AOL или Compuserve. Чрез писането на програмния код, които да осъществи идеите ви, иновацията нямаше лимит. Всеки, навсякъде по света, можеше да изгради сайт базиран просто на идея си.

Но днес това не е толкова лесно. С изминаването на годините много хора избегнаха трудната работа да се научат да пишат код и просто се записват за “безплатни” услуги създадени от други. Например Gmail беше пуснат преди 15 години. Но променя ли се сега светът?

Колко хора днес биха започнали да използват Gmail ако съзнаваха напълно, че с това разрешават на голяма корпорация да преглежда имейлите им за да подобри комерсиалния си модел за реклама?

Писането на код е супер сила… и отговорност

Софтуера е като супер сила. Появата на програмирането доведе до много различни характеристики за стандартния продукт наличен преди компютърната ера. Компютърния код позволява да се създават продукти, които да се разпространяват изключително бързо и евтино. Това води до своите усложнения. Първо, колкото по важен е даден софтуер за хората, толкова по-важно е той да е “отворен” и напълно достъпен. От части за да е лесен за поддръжка и проверка. Но също така за да намали неравенството, което би произлязло ако малка група хора контролира основата върху, която всички останали надграждат.

Също така хората имаме нужда от свободата да създаваме върху основните нива, защото света е голямо и разнообразно място. Вярата, че технология, която може да обслужва всяка една ниша на различните общества по света може да бъде създадена и въведена от една конкретна компания, социален клас или дори група хора произлизащи от дадена географска област и споделящи специфично виждане за света е не само арогантна, но и опасна.

Обществото напредва чрез експериментиране

Свободата е широка концепция. Значи множество неща за различните хора. Но едно нещо, което е много ясно (макар и леко обратно на интуицията) е че заради свободата хората правим грешки. Създаването на свят, в който хората се страхуват да се провалят е опасно — защото успешните иновации идват след много провали. Обществото напредва чрез експериментиране. И така една мрежа без нужда от позволение може да изглежда дива и хаотична, с множество провали, основната посока е ясна: да защитим свободата за иновации и така възможния напредък за цялото общество да нарасне значително.

Но къде сме днес?

През последното десетилетие сме свидетели как група компании притежаващи основни услуги за използването на интернет придобиват невиждано богатство и власт. И с нарастването на важността на такива платформи тези пазачи на портите определят правилата за всички останали. Правила, които често са водени от комерсиален интерес, който е в пряко противоречие с представата на повечето хора за честно и мирно общество. Когато се работи с огромното количество персонална информация на потребителите в дигиталния свят е гарантирано, че такива правила ще доведат — най-малкото — до нарушения на неприкосновеността на личния ни живот.

Ние не вярваме, че това може да е пътя напред.

Иновацията и разработката на софтуер позволяващ работата без нужда от позволение е от критична нужда

Ние (MaidSafe) изграждаме мрежа без нужда от позволение. Какво точно значи това?

Ние вярваме, че разработчиците на софруер трябва да могат да избират инструментите си и че създателите на съдържание трябва да могат да публикуват работата си без да искат позволение от посредници.

Вярваме че най-големият напредък идва от това да допуснем всеки да създава.

И не вярваме, че възможностите за прогрес трябва да са ограничени само до група акредитирано малцинство от световната популация. Всеки трябва да има потенциала да надгражда върху откритията на  тези, които са дошли преди него в търсене на знание, което може да облагодетелства другите хора по света.

Така че нека премахнем бариерите. Нека създадем мрежи, които са възможно най-отворени. Да позволим на хората по света да създават, да откриват — и да, да се провалят — но по-важното, да успяват.  Принципите на софтуера с отворен код са изграждащите блокове на иновациите без нужда от позволение. SAFE Network  е инфраструктура без нужда от позволение, която създава възможност за всеки, който вярва в свободата, сигурността и неприкосновеността на личността, да създава бъдеще, в което тези права на индивида повече не могат да бъдат игнорирани. 

В SAFE няма пазители на портите. Няма нужда да искате ничие позволение — и не се изисква такова за нищо. Защото вярваме, че с този подход имаме реалната възможност да решим множество от проблемите на човечеството. Заедно.

Отворете вратите и ще се изненадате от къде идват отговорите.