SafeNetwork открий новия интернет

Прокси възел за Клиенти

Всички данни върху SAFE мрежата са защитени от няколко слоя криптиране. Дори публичните данни (като напрмиер блог safe://website/blog) са защитени от криптиране, но в този случай ключовете за премахване на криптирането се споделят с посетителите, за да може данните да са достъпни за тях.

Всички данни върху SAFE мрежата са криптирани или се държат в криптирани контейнери. За да съхраните файл върху мрежата, първо трябва да бъде разбит на късове информация, да хешира и след това да се криптира. Тези късове се криптират като се използва хеш от друг къс от същия файл. Това е т.н. само-криптиране, метод патентован от MaidSafe.

На мрежово ниво, SAFE мрежата използва TCP и μTP протоколи и всички данни предвижвани от този протоколи са в кодирана форма от първия бит на данните, изпратен към мрежата. Първата връзка със SAFE мрежата, която Трезора или Клиента прави е към свързващия сървър на MaidSafe, единият от множеството сървъри, управлявани от MaidSafe, който позволяват на нови машини да се присъединят. Публичните ключове за тези свързващи сървъри са кодирани в софтуера на Клиента, така че комуникацията между мрежата и потребителя винаги да е криптирана, и никога да не е обикновен текст.
Клиентите и Трезорите в мрежата получават списък с адреси и публични ключове на други потребители с които да се свържат. Тези връзки също са криптирани от първия бит. По този начин най-ниското ниво на свързване (Crust) принуждава всички комуникации да бъдат криптирани.

Прокси възел за Клиенти

За да се запази анонимността, идентичността на Клиента, който се свързва към мрежата трябва да бъде скрита от възлите (Трезорите) които го обхващат. Поради тази причина връзките между Клиенти и Трезори в SAFE мрежата винаги се осъществяват чрез Прокси възел. Прокси възелът, знае IP адреса на Клиента ще му позволи да се свърже към групата от Трезори като докаже своята интернет скорост (bandwidth). Трезорите не могат да видят IP адреса на Клиента, но те знаят неговият публичен ключ и XOR адрес. Разбира се, връзките между Клиента и групата(ите) са изцяло криптирани.

Прокси възелът е в състояние да предостави услуга на потребителя, свързвайки него или нея към мрежата, без да знае каква ще е активността му/ѝ след това. Групата Трезори към които потребителят е свързан, може до известна степен да знае какво прави потребителят на мрежата, но те могат да идентифицират потребителя само по неговия XOR адрес, но не и по неговия IP адрес. По този начин е гарантирана пълната анонимност.