SafeNetwork открий новия интернет

Променими данни (MutableData)

SAFE мрежата предоставя два вида възможности за съхранение и извличане на данни: Променими данни (MutableData (MD)) и Непроменими данни (ImmutableData). Както подсказват имената, Променимите данни могат да бъдат променяни, докато Непроменимите данни не могат.

Структурата Променими данни се състои от вписвания. Вписването е двойка ключ-стойност (т.е. MD с ключ 1: стойност „банани”, ключ 2: стойността „ябълки” има две вписвания). Вписванията могат да бъдат вмъквани, актуализирани или премахвани. Едно MutableData вписване може да съдържа до 1 000 записа и да е с максимум размер 1 Mb данни. Променими данни могат да се използват по различни начини: обществен (напр. уебсайтове), частен (частни файлове) и споделен (групи за лични съобщения) в зависимост от това дали и как са били криптирани.