SafeNetwork открий новия интернет

Само-криптиране на данни

Когато Клиентът качва някакви данни в мрежата (например mp4 видео) те първо биват разбити на парчета с максимален размер 1 Mb и тези парчета, или късове информация, се „само-криптират”, процес, който е патентован от MaidSafe, чрез който всеки къс се криптира, използвайки хеша на друг къс от същия файл. Тези криптирани късове след това се разпращат из мрежата, за да бъдат съхранени с хеша на криптирания къс, равняващ се на неговия мрежов адрес. Съхраняват се няколко копия от всеки един къс, най-вероятно върху машини разпръснати из целия свят. Ако едно копие се загуби, друго незабавно се генерира, осигурявайки високо ниво на сигурност.

Клиентът запазва ключовете, за да декодира данните локално. По този начин не е нужно никакви ключове или пароли да напускат компютъра или мобилния телефон на човек. Междувременно късовете информация, които се съхраняват в SAFE мрежата са напълно криптирани. Потребителите могат да избират да споделят тези файлове с други като споделят с тях своите ключове. Те могат също така да изберат да направят файловете публични, като в този случай ключовете, които се изискват за декодиране на файловете се правят публично достъпни, като при примера с блога.