SafeNetwork открий новия интернет

Трезор

Софтуера на Трезора е малък изпълним файл, който свързва машината на потребителя към SAFE мрежата. Той управлява съхраняването на късовете данни върху компютъра на потребителя и по този начин предоставя капацитет за съхранение на мрежата. Той също така маршрутизира и кешира криптираните късчета данни из мрежата, използвайки така изцяло криптираните връзки към други Трезори.

Чрез маршрутизиране и съхраняване на данни, Трезорите образуват сърцето на SAFE мрежата. Трезорите са логически събрани в малки групи, всяка от които е отговорна за грижата за съхраняваните данни в определен обсег от адреси, тези малки групи се наричат Секции (виж глава 4).

Формирането, сливането и разделянето на тези групи от възли се случва по напълно автоматичен начин. Същото важи и за маршуритизирането на късовете информация из мрежата. Няма централни сървъри или агенти (както BitTorrent тракерите), които да са нужни за формирането на тази мрежа. Трезорите следват набор от правила за създаване и поддържане на мрежата, която не изисква централен орган, който да контролира процедурите. Трезорите имат „personas” /персонажи/, които да им помагат да управляват различните задачи (виж глава 8).

Включването на Трезор в SAFE мрежата се нарича фермерство, тъй като потребителите се грижат за данните, докато те се консумират и в този момент те могат да получат заплащане за своите усилия.

Следва Клиентът