SafeNetwork открий новия интернет

Уебсайтове върху SAFE мрежата

Уебсайтовете върху SAFE мрежата могат да бъдат идентифицирани използвайки URLs адреси, като например safe://service_name.public_id (напр. safe://mysite.alice). Работейки по подобен начин на позната система с интернет имена на домейни (DNS), тези адреси, които се четат от хора, се превеждат в мрежови адреси върху SAFE, използвайки Decentralized Naming System /децентрализирана система за наименуване/ – също с абревиатура DNS.

Върху SAFE мрежата, DNS взема хеш от публичния ID, и така ‘alice’ в нашия пример става низ от 256 знака. Браузърът взима този хеш и го използва като адресът, с който да намери кореспондиращата MutableData единица от която той получава адресът от сайта върху NFS, която съответства на името на услугата.
Браузърът намира контейнера на услугата за публичното ID ‘alice’, и извлича записа, чийто ключ съвпада с името на услугата ‘mysite’.

Стойността, съхранена в този запис, съдържа препратка към NFS контейнера (MutableData единицата с изписан таг е установена на 15002), където браузъра може да извлича имената на файловете, които изграждат уебсайта заедно с адресите на ImmutableData единици, където се съхранява съдържанието на файловете. С тази информация, може да започне извличането на имената на файловете и препращането им към потребителския интерфейс.

Tell me more (click on links)

MutableData (MaidSafe RFC)
Разпределяща мрежа с опортюнистично кеширане на данни (MaidSafe)

Maidsafe NFS API документация