SafeNetwork открий новия интернет

Category: 02. Автономна мрежа

Напълно автономна мрежа за данни

В основата си, SAFE е една „автономна „мрежа за данни”. Това означава, че тя е в състояние да управлява и оптимизира работните товари, маршрутизацията, излишъкът в системата, аутентификацията, контрол на достъпа, и други мрежови задачи и такива за съхранение, без каквато и да е човешка намеса. За разлика от настоящия интернет, инфраструктурата на SAFE не е дефинирана от група външни сървъри, виртуални машини /Virtual Machines (VMs)/, притежавани места за съхранение и идентифицируеми възли. За разлика […]

Двете страни на мрежата – Клиенти и Трезори

Мрежата SAFE може да се разглежда като защитен, кодиран слой, който се намира на върха на настоящия интернет, позволявайки съхранението и работата в мрежа на автономни данни чрез заместване на три от седемте мрежови слоя на OSI. Тя има два основни компонента: Трезори (Хранилища ) и Клиенти. SAFE мрежата се състои от машините на нейните потребители, свързани заедно от софтуер. Има два основни вида възли: Клиенти и Трезори. Клиентският софтуер позволява на потребителите да имат […]

Трезор

Софтуера на Трезора е малък изпълним файл, който свързва машината на потребителя към SAFE мрежата. Той управлява съхраняването на късовете данни върху компютъра на потребителя и по този начин предоставя капацитет за съхранение на мрежата. Той също така маршрутизира и кешира криптираните късчета данни из мрежата, използвайки така изцяло криптираните връзки към други Трезори. Чрез маршрутизиране и съхраняване на данни, Трезорите образуват сърцето на SAFE мрежата. Трезорите са логически събрани в малки групи, всяка от […]

Клиентът

Точно както не е нужно да управлявате уеб сървър, за да използвате мрежата, не е нужно да управлявате и Трезор, за да имате достъп до SAFE мрежата. Обикновените потребители взаимодействат с мрежата чрез Клиента. Това е част от софутера, който в момента е вграден в SAFE браузъра, който позволява да се осъществи сигурна връзка с Трезорите, които изграждат SAFE мрежата, докато се скриват IP адресите на потребителите от самата мрежа. Всеки потребител (дори да не […]