SafeNetwork открий новия интернет

Категория: 10. PARSEC

PARSEC – Протокол за асинхронен, надежден, сигурен и ефективен консенсус