SafeNetwork открий новия интернет

Category: 03. Архитектура

Основна цел

Основна цел на MaidSafe е потребителите да могат да сърфират, създават и споделят файлове също толкова лесно както го правят в настоящия интернет, но с доста повишена защита на личните данни, сигурност и контрол върху данните им. SAFE мрежата е проектирана така че да е лесна за използване и от разработчиците, като за тях това е просто малък скок от това, което им е познато по отношение на използваните интерфейси за приложения /APIs/. Все пак, […]

Секции

Първата стъпка в разбирането на архитектурата на SAFE мрежата е да се да се хвърли един кратък поглед върху хеш-таблиците на разпределение (distributed hash tables /DHTs). За да намерите данни върху децентрализирана разпределена мрежа имате нужда от карта. Хеш-таблиците за разпределение (DHT) изпълняват тази функция като предоставят издирваща услуга за локализиране на данни. Данните се съхраняват според уникална особеност – техният хеш. Той е същият както и неговият мрежови адрес. SAFE мрежата се дели на […]

Консенсус и кворум

Групата на Трезорите управляваща Секция винаги ще се опитва да постигне консенсус помежду си за всяко състояние или действие. Те също така „подписват групово” съобщения, които пътуват из по-широката мрежа, така че други Трезори в други групи да могат криптографски да проверяват всяко съобщение и действие. Тези групови подписи се съхраняват в Датачейн (верига от данни), която е защитена и се поддържа от всички Трезори в групата. Всички събития, като например образуването на групата, разделянето […]