SafeNetwork открий новия интернет

Category: 04. Възраст на възлите и Доказателство за ресурс

Въведение

Трезор, който се присъединява към мрежата, изисква IP адресите на другите Трезори, за да се свърже към тях. За тази цел MaidSafe предоставя малък брой свързващи /bootstrap/ сървъри. Това са свързани с интернет машини, които движат софутера на Трезора. Публичните ключове на свързващите сървърите са кодирани в бинарния код на Трезора, което означава, че всички комуникации се кодират от самото начало. Точно както на децата не им се позволява да гласуват на избори, така и […]

Основни понятия

Crust – съкратено от Connected Rust, Crust е софтуерна библиотека, писана на програмен език Rust, за установяване и поддържане на надеждни партньорски /peer-to-peer/ мрежови връзки сред широк обсег от мрежови условия и протоколи. Доказателство за ресурса – 1. тест, дали Трезора, който иска да се присъедини към мрежата има достатъчно трафик и мощност на процесора. Ако се провали на теста, няма да му бъде позволено да се присъедини. 2. Понякога се правят случайни проверки от […]