SafeNetwork открий новия интернет

Category: 06. Фермерство на Safecoins

Основи на Фермерството

Основният стимул за операторите на Трезор да се присъединят към мрежата и да си сътрудничат за постигането на основната цел за сигурно място за съхранение, е възможността да спечелят Safecoin. Идеята зад Safecoin е подобна на тази на Bitcoin: да се гарантира, че кооперативното участие е по-рационален курс на действие, отколкото некооперативното участие. Safecoin може да се харчи в мрежата или да се обменя за други валути. Количеството данни, които потребителят може да съхрани на […]

Safecoin

За разлика от Bitcoins, които са числа в блокчейна, Safecoins са реални файлове, наречени MutableData (MD) единици (виж глава 9). Когато Safecoin си размени собствениците след транзакция, се записва като информация в MD. Пълната история на монетите не се записва, за разлика от блокчейн базираните валути, само предишния и настоящия собственик, което прави Safecoin по близък до фиатните пари (кеш парите). Количеството на Safecoin ще бъде ограничено до 4.3 милиарда монети, и всеки Safecoin ще […]