SafeNetwork открий новия интернет

Category: 07. Трезори

Клиентски мениджър

Трезорите, които формират SAFE мрежата имат различни функции за изпълнение. Те насочват и съхраняват късове данни. Те криптографски проверяват съобщенията и се разделят на нови групи или се сливат отново, ако тяхната група стане прекалено малка. Те също така поемат и по дефиниращи роли, които се наричат персонажи. Клиентски мениджър Персонажът Клиентски мениджър държи акаунта на всеки Клиент, който е близо до него в пространството на мрежовите адреси – т.e. в неговия Сектор. Всеки клиентски […]

Мениджър на данни

Персонажът Мениджър на данни, управлява хранилище за късове, в който се съхраняват късове данни и той е отговорен само за тези късове, които се намират в неговия Сектор. Не всеки Мениджър на данни в даден Сектор задължително държи едно такова парче, но всеки е наясно кой партньор го държи. Tell me more (линкове за кликване) Мениджър на данни – консенсус без блокчейн (MaidSafe блог) Въведение и технически преглед на SAFE консенсуса (MaidSafe блог) Safe Трезор […]