SafeNetwork открий новия интернет

Category: 08. Видове данни

Променими данни (MutableData)

SAFE мрежата предоставя два вида възможности за съхранение и извличане на данни: Променими данни (MutableData (MD)) и Непроменими данни (ImmutableData). Както подсказват имената, Променимите данни могат да бъдат променяни, докато Непроменимите данни не могат. Структурата Променими данни се състои от вписвания. Вписването е двойка ключ-стойност (т.е. MD с ключ 1: стойност „банани”, ключ 2: стойността „ябълки” има две вписвания). Вписванията могат да бъдат вмъквани, актуализирани или премахвани. Едно MutableData вписване може да съдържа до 1 […]

Непроменими данни (ImmutableData)

Структурата Непроменими данни може да съхранява само единична стойност. Мрежовия адрес на ImmutableData се извлича от хеша на файловото съдържание. Това означава, че файлът не може да се редактира по никакъв начин след като вече е качен – всяка промяна ще доведе до изменение на хеша. Една ImmutableData единица също е ограничена до 1 Mb, но като се използва картата за данни, може да се следи местоположението на файлове по-големи от 1 Mb, които могат […]

Дедупликация на данните

Дедупликация на данните /Data deduplication/ е уникална характеристика на SAFE мрежата, която се постига чрез процеса на само-криптиране (виж глава 6). Два идентични къса ще имат същата хеш стойност и затова само една от тях е нужно да се съхранява върху мрежата. Бинарните данни и други видове файлове са добри кандидати за съхраняване в мрежата като Непроменими данни. Видовете Непроменими данни се кешират от клиентите и намирането на един и същи файл може да стане […]

Кеширане

SAFE също така има и характеристика, наречена Opportunistic Caching /опортюнистично кеширане/, при която повече копия на популярните данни се създават по-близо до мястото, където е направена заявката, така че популярните уебсайтове и други информационни канали всъщност ще се ускорят когато имат повече посетители, вместо да се забавят, както това се случва днес в уеб пространството.

Мрежово файлово съхранение

Данните се запазват като се използва комбинацията Променими данни и Непроменими данни, за да се създаде емулирана файлова система на върха на мрежата, наречена NFS (Network File Storage /мрежово файлово съхранение). NFS съхранява съдържанието на файла като Непроменими данни. След това създава запис в MutableData единицата, с името на файла като ключ за вписването и ImmutableData адрес като стойност на вписването. Файлът може да бъде актуализиран като се качи нов ImmutableData файл и след това […]

Уебсайтове върху SAFE мрежата

Уебсайтовете върху SAFE мрежата могат да бъдат идентифицирани използвайки URLs адреси, като например safe://service_name.public_id (напр. safe://mysite.alice). Работейки по подобен начин на позната система с интернет имена на домейни (DNS), тези адреси, които се четат от хора, се превеждат в мрежови адреси върху SAFE, използвайки Decentralized Naming System /децентрализирана система за наименуване/ – също с абревиатура DNS. Върху SAFE мрежата, DNS взема хеш от публичния ID, и така ‘alice’ в нашия пример става низ от 256 […]