SafeNetwork открий новия интернет

Category: 09. API на SAFENetwork

Приложен програмен интерфейс DOM

Уеб приложение (програма) може да комуникира със SAFE мрежата и Удостоверителя чрез директно взаимодействие с програмния интерфейс DOM на браузъра на SAFE, т.e. window.safe* functions. Този API е доста подобен на Node.js API, главната разлика е, че уеб приложението получава поддръжка за всеки от обектите, които се инстанцират когато взаимодействат с API, т.е. SAFEApp и MutableData например. Уеб приложението изисква да се освободят поддръжките, предоставени чрез извикване на специфична „освободи” функция върху всеки от получените […]