SafeNetwork открий новия интернет

Защо имаме нужда от Автономна мрежа?

Автономна мрежа е такава, която управлява всичката ни информация и комуникации без човешка намеса и без посредници. Тя е мрежа, която се самоконфигурира. Ресурси не се добавят от централизиран IT администратор – премахвайки възможността за злонамерени или небрежни действия. Мрежата съществува без нужда от разрешение (permissionless) – участието е достъпно за всеки, който желае, премахвайки възможността за монопол от единични корпорации, чиито контрол може да расте необуздано.

Много пробиви в сигурността са причинени от човешка грешка. Но проблема е по основен. Ставаме все по зависими от системи, в които други съхраняват информацията ни. Колкото повече от информацията ни е в ръцете на трети страни, толкова повече риска от провал нараства ден след ден. Днес вече сме свидетели как информацията ни се използва с цели, които не харесваме. Колко вероятно е достъпът ви да бъде спрян изцяло? Така че да нямате контрол върху потока информация за живота ви? В някои страни, това вече е реалност.

Може да подобрим физическата сигурност. Трябва да гарантираме, че информацията не може да бъде изтрита, променяна, изопачена или достъпна без разрешението на собственика й. И само като премахнем човешкия елемент от съхранението на информацията ни може да постигнем физическа сигурност. Местоположението на информацията трябва да не е известно никому освен на мрежата и потребителя трябва да не може да бъде идентифициран. Само автономна мрежа предлага това ниво на сигурност.

Автономната мрежа автоматично разделя и криптира (чрез само-криптиране) цялата информация преди да я съхрани динамично на компютри, които е избрала случайно. Компютри се присъединяват анонимно и мрежата постоянно ще ги мести в различни секции – отново без каквато и да е човешка намеса или централизиран запис. Заедно всяка секция от компютри взима решения според съобщенията, които получават.

Автономната мрежа е способна да прави допълнителни копия от популярна информация, което значи че заявките за нея се доставят по-бързо. В същото време мрежата може сама да идентифицира идентични копия от информация и да ги намали до минимум.

Дизайна ни е повлиян от скромната мравка. Мравешките колонии са способни на комплексни и изключително организирани действия в огромен мащаб без да зависят от централен контрол. Това се постига като всяка мравка изпълнява различни функции според нуждите на колонията. По подобен начин компютрите в SAFE мрежата изпълняват различни функции в зависимост от различните съобщения, от които имат нужда.

Така че, защо имаме нужда от автономна мрежа? Защото хората правят грешки, централизираните хранилища на информация са податливи на повреди – и ние заедно имаме нужда да създадем платформа, върху която човечеството може да си взаимодейства напредвайки в бъдещето.