SafeNetwork открий новия интернет

Какво е Дата чейн (Data Chain)?

По същия начин, както блокчейна на Биткойн не съхранява биткойни, Дата чейн (Data Chain) не съхранява информация. Това, което съхранява е информация, че определана информация съществува и къде точно в мрежата се намира. Още повече в SAFE Network определената информация е реално намираща се в мрежата (документи, видео и т.н.). Това значи, че може да използваме дата чейн да докажем, че самата информация е валидна информация от мрежата (т.е. била е приета преди в мрежата).

Какво представлява архитектурата на Дата чейн? Представете си блок с информация. В него се съхраняват идентификаторите на информацията (за пример – хаша, името, вида данни и т.н.). Свързана с този блок е връзка (линк). Връзката е колекция от подписи, на всички членове от секцията, които са съгласни, че информацията е вярна. С всяка промяна в членовете на секцията се създава нова връзка и се добавя към Дата чейн.

Има още доста подробности за архитектурата, но за да обобщим Data Chain ще се дели заедно с растежа на мрежата, а общия запис на информацията ще остава достъпен за всички трезори. Връзките доказват членството и консенсуса постигнати в миналото. Използвайки Дата чейн трезорите имат доказуема история в мрежата, което значи, че те могат да докажат членството си в секцията и да получат лесно ранг с цел защита. Някои трезори няма да има нужда да съхраняват реалната информация, а само идентификаторите на информацията, след като сигурността й е гарантирана. И от значителна важност е, че Дата чейн ще позволи сигурното възстановяване на информацията в случай на тотално временно разпадане на физическата свързаност между компютрите в мрежата (в следствие на световен/локален катаклизъм), както и валидация на съхраняването на информацията в мрежата.

Вярваме че, Data Chains са естествена прогресия на децентрализираните системи. Те позволяват информация от всякакъв тип, размер и формат да бъде съхранявана и поддържана в безопасност по децентрализиран начин – в смисъл, че защитата е не само на физическата информация, но и на валидността й на съществуване в мрежата.