SafeNetwork открий новия интернет

Какво е Доказателство за ресурс?

Доказателство за ресурс (Proof of Resource) е процес, който измерва способността на Трезора да съхранява и предоставя части от информация. Компютъра на потребителя получава класиране според скоростта на процесора, скоростта на интернета, мястото на хард диска и времето онлайн.

Доказателство за ресурс в SAFE Network използва механизъм подобен на Нулево доказателство за знания (Zero Knowledge Proof). На механизма за проверка не му е необходимо знание за каква информация се проверява – достатъчно му е да знае, че правилната информация се съхранява коректно.