SafeNetwork открий новия интернет

Какво е Трезор?

SAFE Network е съставена от компютрите на потребителите върху, които работят програми наречени Трезори (Vaults). Трезора е програма, която свързва компютъра към мрежата. Взети заедно Трезорите управляват съхранението на цялата информация в мрежата и ръководят движението на частите криптирана информация на потребителите, когато се съхраняват в мрежата. Никой Фермер (потребител) не може да декриптира частите от информация, която неговия Трезор получава за съхранение и получава награда за предоставения капацитет за съхранение под формата на Safecoin.

Трезорите следят за валидността на събитията в мрежата. Те са групирани в малки секции, като всяка секция е отговорна за информацията съхранена в Секцията (определен обхват от адреси).

Тези групи от компютри се формират, съединяват и разделят без човешка намеса, като SAFE мрежата изцяло контролира процеса автономно. По съшия начин криптираните части от информация се движат в мрежата напълно автономно. Мрежата работи без централни сървъри или агенти (като BitTorrent тракерите). Няма централни фигури, които да ръководят процесите.

Също както на децата не е позволено да гласуват на изборите, така и Трезор не може да гласува за събитията в мрежата (събития като присъединяването на нов член или съхранението на част от информация) преди да е доказал надеждността си. Първоначално Трезора трябва да изпълни успешно Доказателство за Ресурс за да се присъедини към мрежата, доказвайки че има свободни определено количество от интернет скорост и CPU капацитет. След това бива присъединен към Секция и получава нисък ранг (low Node Age). Когато ранга на Трезора достигне определена стойност той може да стане активен член във взимането на решения в секцията. Трезорите с най-висок ранг в секцията се наричат Старейшини (Elder). В резултат на това, понеже новите Трезори трябва да доказват своето качество в различни случайно избрани Секции преди да могат да гласуват, атаката срещу конкретна Секция в SAFE Network от злонамерена личност/група е близко до невъзможното.

Трезорите също така криптографски потвърждават съобщенията и имат по определени роли, наречени персонажи. Всеки Трезор има Клиентски Мениджър (Client Manager) персона. Това съхранява запис за детайлите на акаунта на всеки Клиент (потребител) в неговата Секция. Например това ще потвърди колко информация е качена в мрежата, колко от нея е съхранена и баланса в Safecoin оставащ за покупка на бъдещо място. Въпреки че Клиентския Мениджър ще знае баланса на акаунта той няма как да го свърже с идентичността на потребителя (IP адрес, потребителско име или публичната идентичност).

Всеки трезор има и Дата Мениджър (Data Manager) персона. Той управлява къде криптираните части от информация на други потребители се съхранява и отговаря за частите в неговата си Секция.