SafeNetwork открий новия интернет

Какво е PARSEC?

Протокол за Асинхронен, Надежден, Сигурен и Ефективен Консенсус (Protocol for Asynchronous, Reliable, Secure & Efficient Consensus.)

PARSEC е консенсус алгоритъм, който позволява децентрализирани мрежи да достигат до съгласие за серия от събития, действия или дейности по сигурен и надежден начин, който е не само силно асинхронен, но и устойчив на Византийския проблем (Byzantine Fault Tolerant). С други думи математически е гарантирано да се постигне консенсус в мрежата (при условие, че не повече от 1/3 от компютрите в нея са злонамерени или проблемни по каквато и да е причина)

Прочетете документацията (whitepaper)

Вижте видео с техническо представяне

Оставете на Дъг от MaidSafe да ви обясни