SafeNetwork открий новия интернет

Как ще работи фермерството на практика?

Когато потребител на мрежата поиска някакви данни, например чрез преглеждане на уебсайт, се случват редица неща: Първо, клиентският софтуер прави заявка за необходимите парчета данни. Това съобщение (GET заявка) след това се разпространява в мрежата и когато парчето е намерено има конкуренция между Трезорите в тази Секция, за да го предадат на мрежата, където ще бъде пренасочена обратно към заявителя. Първият Трезор, който го достави ще има шанс да бъде възнаграден със Safecoin. Това се описва като Опит за фермерство (Farming Attempt).

Опит за фермерство означава: чрез предоставяне на парчета данни при поискване, Трезора понякога получава възможност да направи Опит за фермерство. Това се състои в изпращане на валидирана заявка до случаен Safecoin адрес. Ако вече съществува Safecoin със собственик на този адрес, опитът е неуспешен. Ако там няма Safecoin, той се създава и се награждава на искащия го Трезор (т.е. успешно е извършен Опит за фермерство).

Затова Фермерството, е когато Трезор доставя парчета данни, които се съхраняват в мрежата и печели Safecoin в замяна.

Вероятността за получаване на Опит за фермерство зависи от скоростта на фермерския добив, която е променлива, свързана с количеството налични ресурси за съхранение в мрежата.