SafeNetwork открий новия интернет

SAFENetwork – кратко въведение

Технологичният напредък е един вечен процес на автоматизация и абстракция. Трудни и сложни задачи се опростяват чрез софтуер и машини, докато накрая не се приемат за даденост. Междувременно технологията върви напред, преодолявайки нови бариери по пътя си на развитие.

Един пример за този процес е т.нар. изчислителни услуги в облак /cloud computing/. Задачата за осигуряване на сървър, която преди беше специализирана, сега е толкова проста, че всеки може да я направи. Сложността вече не е бариера. В крайна сметка машините ще станат много по-добри в подсигуряването на други машини, отколкото са хората, и в този момент може да има предимство автоматизирането на задачата като цяло. Всъщност, това вече започва да се случва.

Ако ние вземем този процес и го придвижим една стъпка по-напред и автоматизираме цялата мрежа, правейки я автономна, способна да съхранява, да защитава и да доставя данни, без да има изобщо човешка намеса? И какво ще стане, ако данните върху тази мрежа се съхраняват и пренасят при условия на пълна сигурност, осигурена чрез най-модерните техники на кодиране, които са на разположение? И какво ще стане, ако потребителите на тази платформа могат да бъдат по желание или публични или анонимни?

Сред очевидните ползи би било и повишеното доверие в сигурността и непокътнатостта на всички данни. Без присъствието на трети страни, които да въвеждат грешки и сериозни бариери поставени пред хакерите, които искат да откраднат, корумпират или компрометират данни, децентрализираните „ненадеждни” системи например, ще станат безценни в много приложения в „интернета на нещата”, като да речем автомобилите без шофьори, където всякакъв срив или кибернетична атака биха били животозастрашаващи. Това ще предложи много по-нужна алтернатива на настоящия интернет, доминиран от шепа огромни и мощни корпорации и използван от правителствата, за да ни държат под око. Това е мощна динамика която назрява за промяна.

Но най-вече, такава система ще бъде опростена, без да съществува абстрактността от сложността на управляваните данни. Тази смяна на парадигмата ще бъде сериозен заряд в ръцете на всички видове индустрии. След като разработчиците вече няма да се тревожат за ниското ниво на съхранение, маршрутизиране и изчисляване, един цял нов набор от приложения могат да бъдат изградени. Приложени независими от данните, които използват. Това ще даде силен начален тласък на зараждащата се икономика на личната информация, в която индивидите решават кой може да вижда какви са детайлите, които касаят лично тях, с каква цел и с какво възможно финансово възнаграждение.

Такава система е и визията на MaidSafe, шотландска софтуерна компания, която работи в сферата на децентрализираната компютърна мрежа. SAFE (Secure Access For Everyone/Безопасен достъп за всеки) Network е автономна, равноправна / peer-to-peer / мрежа, създадена чрез свързване на компютрите и смартфоните на потребителите заедно. Тя е проектирана да разрешава много от настоящите технически, управленски и обществени проблеми с централизирани мрежи: липса на конфиденциалност и сигурност на данните, цензура и масирано консолидиране на контрола от няколко силни действащи лица.

Този документ очертава как SAFE мрежата е изградена, за да се постигнат тези цели. Макар че е малко техническо на места, той е предназначен до голяма степен да бъде като учебник за начинаещи. Четейки го, дори тези с много малко техническо знание, трябва да могат да получат едно разбиране за това какво е SAFE мрежата. Междувременно, за тези, които искат по-голяма задълбоченост, има много указания къде могат да намерят повече от съответната информация.

Следва Заявление за намерение