SafeNetwork открий новия интернет

Safecoin

За разлика от Bitcoins, които са числа в блокчейна, Safecoins са реални файлове, наречени MutableData (MD) единици (виж глава 9). Когато Safecoin си размени собствениците след транзакция, се записва като информация в MD. Пълната история на монетите не се записва, за разлика от блокчейн базираните валути, само предишния и настоящия собственик, което прави Safecoin по близък до фиатните пари (кеш парите). Количеството на Safecoin ще бъде ограничено до 4.3 милиарда монети, и всеки Safecoin ще има своя собствена дигитална идентичност. Safecoins ще се рециклира когато потребителите ги обменят за мрежови услуги, гарантирайки по този начин, че винаги ще има наличност за други потребители, които да печелят.

Забележка: По време на писането на настоящия документ SAFE мрежата е все още преди пускане (Alpha) и Safecoin все още не е вграден. Въпреки това, може да се закупи прокси токен, наречен MaidSafeCoin (MAID) от няколко борси за криптовалути. Когато мрежата стане активна MAID ще се разменят за Safecoin на база 1 към 1.

Tell me more (линкове за кликване)
Фермерство (SAFE Network Wiki)
Вграждане на Safecoin (MaidSafe RFC)
Опит за фермерство (MaidSafe RFC)
Въведение в MaidSafe: какво е това, как работи и как се сравнява с Bitcoin (Blanshey)