SafeNetwork открий новия интернет

Solid върху SAFE – новини от Марк Хюз

Какво е Solid върху SAFE?

Solid върху SAFE (може да следите и в twitter :grinning:) е проект целящ да позволи Solid приложения да работят върху SAFE Network, с възможно най-малко промени. Solid е проект на сър Тим Бърнърс-Лий (създателя на интернет) целящ да децентрализира интернет и да върне контрола на потребителите върху собствената им информация. Поддръжката на Solid върху SAFE е важна поради множество причини и важността й веднага е разпозната при първата среща между сър Тим Бърнърс-Лий и екипа на MaidSafe през 2018 година. 

Solid е в подобен етап на разработка като SAFE: след дълъг период на проектиране сега фокуса е върху създаване на инфраструктурата и инструментите за програмиране. 

Maidsafe и семантичните данни

Maidsafe приема фундаментите на Solid включително представянето на семантичните данни  (Linked Data / RDF), заявките (SPARQL) и ги включва в ядрото на софтуера си за да позволи създаването на мощни програми със семантични данни, разбира се не само Solid програми, но очевидно голяма помощ в тази насока.

Solid върху SAFE

Марк Хюз работи върху свързването на двата проекта и създава API съвместимо със Solid, за да е възможно най-лесно да се използва съществуваща Solid програма, заедно със SAFE съвместими версии на Solid библиотеките и да се използва в SAFE мрежата.

За момента той е единствения работещ върху това, но поддръжката и помощта от общността е налице, както и тестването. Всеки желаещ да се включи в разработката на кода е добре дошъл, като целта на тази статия е донякъде и да покани проявяващите интерес да се включат. Всякакви въпроси са добре дошли.

Прогрес

Съвместимите със Solid върху SAFE библиотеки са в процес на разработка, но вече показно бяха използвани за да демонстрират работата им върху Алфа 2 мрежата, както и в тестови локални мрежи. Може да видите и видео представяне от миналогодишния  SAFE DevCon 2018 (Да заредим на максимум SAFE мрежата с Проект Solid).

Това демо показва възможността от въвеждането на уеб протокол използван от Solid (LDP) чрез прихващането на браузърfetch() и/или популярна Solid библиотека (rdflib.js ).

В последствие Хюз разработва версия на друга основна Solid библиотека solid-auth-client, която дава възможност за влизане и идентификация на потребител в програмите. Това вече използва експерименталното API за SAFE WebID-та, което Maidsafe представи на DWeb Summit през 2018 година. Това работи на  SAFE ‘тестова’ (за локална разработка) мрежа чрез solid-filemanager като демо, но все още не е пуснато публично.

Наскоро Хюз разработи и форк на SAFE WebID мениджъра (представен от Maidsafe на DWeb Summit), който създава контейнер за съхранение за всеки нов WebID и включва местоположението му в WebID профил документ, за да може да бъде намиран от Solid приложенията. За да се различава се нарича Solid WebID мениджър за момента (въпреки, че разликите му със SAFE WebID мениджъра са минимални). Това ще е част от следващото демо на Solid върху SAFE, което е в процес на разработка.

Настоящи задачи

Хюз работи по демо на настоящи Solid приложения, включващи както удостоверяване, така и достъп до информация, включително използването на SAFE WebID-та за идентичност (чрез избиране от менюто на SAFE браузъра). Тези приложения ще бъдат стандартни Solid програми с малко или никакви изменения, освен замяната със SAFE съвместима solid-auth-client библиотека.

В момента работи по списък от съществуващи Solid програми  за да тества работата си и да публикува подходящи демо версии за Алфа 2. Някои програми използват други библиотеки като solid-file-client, които на свой ред използват rdflib.js и/или solid-auth-client, така че има множество възможности да се намерят бъгове!

Голяма част от Solid IDE работи, който в същността си е сорс код браузър, едитор и UI тест на живо:

Бъдеще

В бъдеще ще се търси възможност за създаване на SAFE съвместими версии на други библиотеки като Comunica / LDflex / LDfragments (или чрез използването на SPARQL в клиентът, или чрез новите SAFE RDF библиотеки, когато станат достъпни). И с разширяването на SAFE API-тата към нови видове типове данни, RDF и SPARQL ще има някои наистина яки неща за обновяване и добавяне към всичко това.

Изпълнение и какво остава да се свърши

Всичката настояща работа е насочена към NodeJs програми, браузъра и командната конзола, и започва с SafenetworkJS, библиотека, която опростява използването на Алфа 2 API-тата. Тази библиотека е все още в разработка, но е основата на Solid демотата и Solid върху SAFE библиотеките споменати по-горе, както и SAFE Drive (FUSE монтиран диск на вашето SAFE място за съхранение). Така че е в напреднал стадии и е добре тествана. Въпреки това, ще е необходимо обновяването й, когато SAFE API-тата добавят поддръжка на новите типове данни (AppendableData и т.н.) и още веднъж, когато се добави/приключи поддръжката за RDF и SPARQL.

Нужна е Вашата помощ

Нужна е много работа, повече отколкото може сам човек да свърши и има множество възможности за участие или чрез програмиране, или чрез не толкова технически задачи (като обновяване на документацията) както и тестване или просто като споделите с други за това.

Ако смятате, че може да помогнете по някакъв начин не се колебайте да се свържете с Марк Хюз във форума на SAFE общността.