SafeNetwork открий новия интернет

Tag: Трезори

Двете страни на мрежата – Клиенти и Трезори

Мрежата SAFE може да се разглежда като защитен, кодиран слой, който се намира на върха на настоящия интернет, позволявайки съхранението и работата в мрежа на автономни данни чрез заместване на три от седемте мрежови слоя на OSI. Тя има два основни компонента: Трезори (Хранилища ) и Клиенти. SAFE мрежата се състои от машините на нейните потребители, свързани заедно от софтуер. Има два основни вида възли: Клиенти и Трезори. Клиентският софтуер позволява на потребителите да имат […]