SafeNetwork открий новия интернет

Tag: Трезор

Трезор

Софтуера на Трезора е малък изпълним файл, който свързва машината на потребителя към SAFE мрежата. Той управлява съхраняването на късовете данни върху компютъра на потребителя и по този начин предоставя капацитет за съхранение на мрежата. Той също така маршрутизира и кешира криптираните късчета данни из мрежата, използвайки така изцяло криптираните връзки към други Трезори. Чрез маршрутизиране и съхраняване на данни, Трезорите образуват сърцето на SAFE мрежата. Трезорите са логически събрани в малки групи, всяка от […]

Клиентът

Точно както не е нужно да управлявате уеб сървър, за да използвате мрежата, не е нужно да управлявате и Трезор, за да имате достъп до SAFE мрежата. Обикновените потребители взаимодействат с мрежата чрез Клиента. Това е част от софутера, който в момента е вграден в SAFE браузъра, който позволява да се осъществи сигурна връзка с Трезорите, които изграждат SAFE мрежата, докато се скриват IP адресите на потребителите от самата мрежа. Всеки потребител (дори да не […]