SafeNetwork открий новия интернет

Tag: SafeCoin

Двете страни на мрежата – Клиенти и Трезори

Мрежата SAFE може да се разглежда като защитен, кодиран слой, който се намира на върха на настоящия интернет, позволявайки съхранението и работата в мрежа на автономни данни чрез заместване на три от седемте мрежови слоя на OSI. Тя има два основни компонента: Трезори (Хранилища ) и Клиенти. SAFE мрежата се състои от машините на нейните потребители, свързани заедно от софтуер. Има два основни вида възли: Клиенти и Трезори. Клиентският софтуер позволява на потребителите да имат […]

Клиентът

Точно както не е нужно да управлявате уеб сървър, за да използвате мрежата, не е нужно да управлявате и Трезор, за да имате достъп до SAFE мрежата. Обикновените потребители взаимодействат с мрежата чрез Клиента. Това е част от софутера, който в момента е вграден в SAFE браузъра, който позволява да се осъществи сигурна връзка с Трезорите, които изграждат SAFE мрежата, докато се скриват IP адресите на потребителите от самата мрежа. Всеки потребител (дори да не […]