SafeNetwork открий новия интернет

Tag: SafeNetwork

SAFENetwork – кратко въведение

Технологичният напредък е един вечен процес на автоматизация и абстракция. Трудни и сложни задачи се опростяват чрез софтуер и машини, докато накрая не се приемат за даденост. Междувременно технологията върви напред, преодолявайки нови бариери по пътя си на развитие. Един пример за този процес е т.нар. изчислителни услуги в облак /cloud computing/. Задачата за осигуряване на сървър, която преди беше специализирана, сега е толкова проста, че всеки може да я направи. Сложността вече не е […]