SafeNetwork открий новия интернет

Tag: XOR

Консенсус и кворум

Групата на Трезорите управляваща Секция винаги ще се опитва да постигне консенсус помежду си за всяко състояние или действие. Те също така „подписват групово” съобщения, които пътуват из по-широката мрежа, така че други Трезори в други групи да могат криптографски да проверяват всяко съобщение и действие. Тези групови подписи се съхраняват в Датачейн (верига от данни), която е защитена и се поддържа от всички Трезори в групата. Всички събития, като например образуването на групата, разделянето […]